ሕቶታት ኣሸንዳ ቁ ፪

እዞም ዝስዕቡ ሕቶታት ኣሸንዳ ኣብ ምልላይ መስሕባት ቱሪዝም ትግራይ ኣዝያ ብእትግደስ፣ ንሓድጊ ቱሪዝም ድማ ናይ ኩሉ ጊዜ ኣማኻሪት ዝኾነት ትዕግስቲ ዝተዳለው እዮም። ንዓኣ ዕዙዝ ምስጋና እንዳቕረብና ንባዕልኹም ፈቲንኩም ንኻልኦት ክተካፍሉ ብትሕትና ንሓትት። ዕላማ ናይዚ መደብ ሃፍትታት ትግራይ ምልላይን ሰባት ብዛዕባ ፀጋታት ትግራይ ዝበለፀ ከንብቡ ንምብርትታዕን ጥራሕ ዩ።

Results

ዘሕጉስ ውፅኢት! እንኳዕ ንበዓል ኣሸንዳ ኣብፀሐክን/ኩም! በይዘኦም/አን ውፅኢቶም/ተን ብምልጣፍ ከልኦት ‘ውን እዚ ፈተና ክወስዱ/ዳ ኣተባብዑ/ዓ። ብዛዕባ ትግራይመስሕባታን ኣብ ዩቱዩብ ቻናልና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድም።

ዝኸኣልኩም/ክነኦ ፈቲንኩም ኢኹም/ኽን። የቐንየልና!

በይዘኦም/አን ውፅኢቶም/ተን ብምልጣፍ ከልኦት ‘ውን እዚ ፈተና ክወስዱ/ዳ ኣተባብዑ/ዓ።

ኣብ ቀፃሊ ንምምሕያሽ ብዛዕባ ትግራይመስሕባታን ኣብ ዩቱዩብ ቻናልና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድም።

#1. ትኽክለኛ ኣስማት ናይዞም መጋየፅታት ብቕደም ተኸተል ኣየናይ እዩ? (ምስሊ 1)

#2. ትኽክለኛ ኣስማት ናይዞም መጋየፅታት ብቕደም ተኸተል ኣየናይ እዩ? (ምስሊ 2)

#3. ናይ ኣሸንዳ ደርፊ ዘይኮነ ኣየናይ እዩ?

#4. መጋየፂ ደቂ ኣሸንዳ ዘይኮነ ኣየናይ እዩ?

#5. ኣዋልድ ኣሸንዳ ዘይገብረኦ ነገር ኣየናይ እዩ?

#6. እዚ ኣብ ምስሊ ዝረአ ኣዋልድ ኣሸንዳ ኣብ ሽምጠን ዝ ኣስረኦ ቆፅሊ እንታይ ይበሃል? (ምስሊ 6)

#7. ኣስማት ናይዞም መጋየፅታት ብቕደም ተኸተል? (ምስሊ 7)

#8. እዚ ኣብ ምስሊ ዝረአ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ኣብ ላዕለዋይ ክፋል እዝነን ዝገብረኦ መጋየፂ እንታይ ይበሃል? (ምስሊ 8)

#9. ኣዋልድ ኣሸንዳ ዘይኽደነኦ ኣየናይ እዩ?

#10. ኣዋልድ ኣሸንዳ ኣብ ዝተፈላለየ መዓልትታት ዝተፈላለየ ደርፍታት ይደርፋ። ካብዞም ዝስዕቡ ትኽክለኛ ቅደም ተኸተል ዝሓለወ ኣየናይ እዩ?

finish
  1. ashamed is not known in my born area and I never been in any Aahenda festival but I love my count Tigray and all traditional Tigray cultures and am keeping it to my generation

  2. siltan alema says:

    እንቋዕ ንበዓል ኣሸንዳ አብፀሐኩም ኣብ ፀሐና ንመላእ ህዝቢ ትግራይ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>