ሕቶታት ኣሸንዳ ቁ. ፫

እዘን ዝስዕባ ኣብ ኣሸንዳ ትግራይ ዘተኮራ ሕቶታት እየን። ገሊአን ሕቶታት ኣብ ውሱን ከባቢ ጥራሕ ዝፍፀማ ክኾና ይኽእላ፣ ግን ፀጋታት ትግራይ ብሙሉኡ ክፍለጥ ኣለዎም። ኣብ ምድላው እዘን ሕቶታት እተን ብባህሊ ዓደን ዘየኽእለ ዙፋን ጥላሁንኣበባ ኣሰሙን እታወት ገይረን እየን። ንዓኣተን እንዳመስገንና እዘን ሕቶታት ፈቲንኩም፣ ውፅኢትኩም ብምልጣፍን ንኣዕርኽትኹም ብምክፋልን ኣብ ኣሸንዳ ዘለዎም ኣፍልጦ ክሰፍሕ እጃምኩም ኣበርክቱ።

Results

#1. ቆልዑ ኣሸንዳ ትፅውት ውዒለን ኣበይ ክሓድራ ይኽእላ?

#2. ቆልዑ ኣሸንዳ ኣብ እዝነን ወይ ፅጉረን ክገብረኦ ዝኽእላ ዕምበባ ኣየናይ ዩ? (ኣብ ላዕሊ ዘሎ ስእሊ)

#3. ኣዋልድ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ኣኽቢረን ‘ኣሸንዳ’ ኣበይ ይድርብየኦ?

#4. ‘ኣልቦ፣ ሓምባር፣ ዝብጦ’ ብቕደም ሰዓብ ኣበይ ኣበይ ይእሰሩ?

#5. "ኣቲ ዘንጊ ወርቂ፣ እሞ ሃየ ከይትወድቂ" ንመን እዩ?

#6. ንደቂ ኣሸንዳ ገንዘብ ንዝሃበ ወዲ እንታይ ተባሂሉ ክድረፈሉ ይኽእል?

#7. ኣብ መዕፀዊ በዓል ኣሸንዳ ክድረፍ ዘይክእል?

#8. ካብ ክብርታት ኣሸንዳ ዘይኮነ?

#9. “ተለቅሓለይ ባ ተለቅሓለይ ባ” ዝብለኦ ካበይ ክልቀሐለን ደልየን የን?

#10. ደቂ ኣሸንዳ “ወርቂ ሰዓቱ፣ ስየ ቁመቱ” ዝብለኦ ከመይ ዝበለ ወዲ ዩ?

Finish
 1. Heaven says:

  I would like to thank you for all the effort you put in, you all are doing amazing!
  If time still allows, would you please have another Ashenda quiz;
  1. Why do they call the girl who they carry on their shoulders “ወርቂ ዘንጊ”?
  2. What does “ገዳኣማኖ” mean?
  3.Why do Ashenda girls stay overnight in elderly families who doesn’t have a girl?
  4.In which other part of Tigray is ዓይኒዋሪ celebrated in 24th?/ is it only in Axum?
  5. Where does the name ዓይኒዋሪ came from / what does it mean?
  6.We do know the Christian girls go to church before they start their celebration,how about the Muslim girls?
  7. If there is a wedding/ any social event,are Ashenda girls invited in to hype the mood & then eat & drink?
  The above are more of what I would like to know for myself, hopefully others might as well. Thank you!

  I will look forward to your reply!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>