ሕቶታት ኣሸንዳ ቁ. ፫

እዘን ዝስዕባ ኣብ ኣሸንዳ ትግራይ ዘተኮራ ሕቶታት እየን። ገሊአን ሕቶታት ኣብ ውሱን ከባቢ ጥራሕ ዝፍፀማ ክኾና ይኽእላ፣ ግን ፀጋታት ትግራይ ብሙሉኡ ክፍለጥ ኣለዎም። ኣብ ምድላው እዘን ሕቶታት እተን ብባህሊ ዓደን ዘየኽእለ ዙፋን ጥላሁንኣበባ ኣሰሙን እታወት ገይረን እየን። ንዓኣተን እንዳመስገንና እዘን ሕቶታት ፈቲንኩም፣ ውፅኢትኩም ብምልጣፍን ንኣዕርኽትኹም ብምክፋልን ኣብ ኣሸንዳ ዘለዎም ኣፍልጦ ክሰፍሕ እጃምኩም ኣበርክቱ።

START QUIZ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>