ፈተና 4: ዘራእቲ፣ ፍራፍረን ኣሕምልትን

እዞም ዝስዕቡ ሕቶታት ብዛዕባ ዘራእቲ፣ ፍራፍረ፣ ኣሕምልትን ተዛመድቲ ነገራትን’ዮም። ኩሎም ትግራይ መሰረት ዝገበሩ’ዮም።

This quiz no longer exists

Results

#1. ፍሪኡ ዘይብላዕ ኦም/ገረብ ኣየናይ ዩ?

#2. ካብዞም ዝስዕቡ ኣብ ሓጋይ ዘይባፅሕ ፍረ ኣየናይ ዩ?

#3. ስሙን ምስሉን ብትኽክል ዘይተፃመደ

#4. "ተቖኒነ ግልብጭ ተላኽየ ኣደስ፣ ነቶም በዓል ገዛይ ደስ ከብሎም ደስ" ኣብ ዝብል ኣደስ እንታይ ዩ?

#5. ካብዞም ዝስዕቡ ኩዕንቲ ኣየናይ ዩ?

#6. ብትኽክል ዘይተፃመዱ ዘራእቲ/እኽሊ

#7. ንእንጀራ ዝኸውን እኽሊ (ካብ ሓደ ንላዕሊ ምምራፅ ይከኣል ዩ)

Select all that apply:

#8. ጥቕሙን ስሙን ብትኽክል ዘይተዛመደ

#9. ኣብ ገጠራገጠር ትግራይ ሱሩ ኣብ ክንዲ ቀጠፍ (ቆፅሊ ሻሂ) ኮይኑ ዘገልግል ተኽሊ

#10. ፍረ ወይ ተኽሊ በለስ ዘየርኢ ምስሊ

Finish
 1. Aklilu Gebru Gebremichael says:

  ብጣዕሚ ጽቡቅ ስራሕዩ ብፍላይ ነቲ ኣብ ደገ ዝነብር ህዝብናን ናኣሽቱ ህጻውንቲ ዓቢ ክስቢ ዝረክብሉ ድሕረ ገጽ’ዩ ።የቀንየልና

   • Dawit Berhe says:

    አብ ትግራይና ብርክት ዝበሉ ዘራእትን ፍራምረን ኣሕምልትን ኣለው ፡፡ገሊኦም ንምዝክካር ዝኣክል፡፡ ካብ ዘራእቲ:- ስርናይ ፡ስገም ፡ ጣፍ፡ ሎይቋ ፡ዳጉሻ፡ ዓተርን ዓይኒ ዓተርን ፡፡
    ካብ ፍራምረ ድማ ፡- ዘይቱሁን ፡ለሚን ፡መንደሪኒ ፡፡
    ) ብ ኣሕምልቲ ድማ ፡- ሓምሊ ፡ ሰላጣ፡ ቆስጣን፡፡

  • ስሕተት ተፈጢሩ እንተኾይኑ ክንምርምሮ ብደንቢ ዶ ክተብራህርሀልና

   • Muez says:

    አነ እውን10 መሊሰ 9ካብ 10 ኢሉኒ ዝተሰሓሓትክዎ ሕቶ እውን አይርእይን።

   • ኣታኽልቲ says:

    ኣነ እውን ኹለን መሊሰየን እንድየ ግን 9 እዩ ኢሉኒ! ቑጽሪ 7 ግን ሰለስተ ጥራሕ እየ መሪጸሞ ምናልባት ንሳ ከይትኸውን እታ ስሕተት!

  • Yonas says:

   ደስ ይብል
   ኣተዓባብያና ትውፊታትና ንርስዕ ከይንህሉ ፅቡቅ ጅማሮ ንኺድ እስቲ

 2. ፍረ says:

  ሰላም ሰላም ቆፅሊ ኣደስ ዕጣን እውን እዩ ናይ ፀጉሪ ቆፅሊ ጥራይ ኣይኮነን።
  ቀፅለሉ ከዓ ጠቃሚ ስለዝኾነ።

 3. ኣታኽልቲ says:

  ዓንዶም ሓውና ካብኻ ብዙሕ ንፅበ ነይርና ምስ ኣዕርኹተይ
  ኣይሓፈርናይ ‘ለ !

  • Girma hagos says:

   ብጣዕሚ ሓሪፍ እዩ
   ኣብ ኩሉ ዙር ፅቡቕ ንዝሰርሐ መተባብዒ ሽልማት ተዝህልዎ ግን ፅቡቕ ኔሩ

 4. Desta haylemaryam says:

  ደስ ዝብል ሕቶታት ዩ ቀፅልዎ ደቂ ዓደይ

 5. weldesenbet hagos says:

  አብ ሓጋይ ዘየፍሪ ትብል ንካተዐላ ግዲ???

 6. ፍትሃ says:

  ኣብዙ ግዘዚ ሃምዚ ዓይነት ዓድና እንፈልጠሉ መገዲታት ምድላውኹም ቃሕ ይብል፡፡

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>