ሕቶታት በዓል ዒድ

እዞም ዝስዕቡ በዓል ዒድ ምኽንያት ብምግባር ብሓድጊ ቱሪዝም ዝተዳለው ሕቶታት እዮም። እስልምና ትግራይ ልዕሊ ዓለሙ ታሪኻዊ እኳ እንተኾነ ፈፂሙ ኣይተሰነደን። እዞም ሕቶታት ፈቲንኩም ርድኢትኩም ክትፍትሹን፣ ዝሓሸ ሓበሬታ ዘለኩም ድማ ክተካፍሉናን ብኽብሪ ንዕድም።

QUIZ START
  1. Kesatea says:

    This type of work should continue! This is really a big move by #HADGITOURISM.
    Much respect!

  2. Mohammedadem Asleman Abdulkadir says:

    Thank you for your great work. I thought I know on this issue very well but sadly I dont. got 6 /10 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>