ሰላምታ

ሰላምታ ዘነግህ

እፎ ኀደርከ አቡየ= ኣቦይ ከመይ ሓዲርካ? (ከመይ ከሓዲርካ ኣቦይ?)
እፎ ኀደርኪ እምየ =ኣደይ ከመይ ሓዲርኪ?
እፎ ኀደርከ እኁየ = ሓወይ ከመይ ሓዲርካ?
እፎ ኀደርኪ እኅትየ = ሓፍተይ ከመይ ሓዲርኪ?
እፎ ኀደርከ ወልድየ = ዝወደይ ከመይ ሓዲርካ?
እፎ ኀደርኪ ወለትየ = ዛጓለይ ከመይ ሓዲርኪ?
እፎ ኀደርከ ሔውየ = ኣባሕጎይ ከመይ ሓዲርካ?
እፎ ኀደርኪ ሔውትየ = እናሕጎይ ከመይ ሓዲርኪ?
እፎ ኀደርከ ዱድየ = ኣኮይ ከመይ ሓዲርካ?
እፎ ኀደርኪ ዱዲትየ = ሓትነይ ከመይ ሓዲርኪ?


ብቀሲስ ብርሃነ ሕይወት ግርማይ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>