አስማተ ቤተሰብእ (ኣባላት ቤተ ሰብ)

አብ -ኣቦ
እም -ኣዶ

እኁ -ሓው
እኅት -ሓፍቲ
ወልድ -ውሉድ
ወለት- ጓል
ሔው -ኣባሕጎ
ሔውት -እናሕጎ
ዱድ -ኣኮ
ዱዲት -ሓትኖ

አቡየ =ኣቦይ
እምየ =ኣደይ
እኁየ =ሓወይ
እኅትየ =ሓፍተይ
ወልድየ =ወደይ
ወለትየ= ጓለይ
ሔውየ =ኣባሕጎይ
ሔውትየ =እናሕጎይ
ዱድየ =ኣኮይ
ዱዲትየ= ሓትነይ


ብቀሲስ ብርሃነ ሕይወት ግርማይ

  1. ኣነ ኣቡሁ ለወልድየ ዘስሙ ያፌት ወኣቡሃ ለወለትየ ማርያማዊት። እሞሙሰ ትሰመይ ሰላም ኣነሰ እጸርሃ ሰላመ ትግራይ።
    ኣብየ ውእቱ ሔዎሙ ለደቂቅየ እምየሰ ሔውቶሙ ውእቱ?(እንድዒ ሃምኡ ድዩ ልኾንሎ??)
    ተመስገን ይኣኽለኒ
    ❤❤❤
    ክብረት ይሃበልና ቀጽልሉ??❤

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>