ባህልን ኣነባብራን (ፈተና 7)

እዞም ዝስዕቡ 10 ሕቶታት ኣብ 300 ካልኢት (Seconds) ክምለሱ ዘለዎም ኣብ ባህልን ኣነባብራን ትግራይ ዘተኮሩ’ዮም። ኣፍልጦኹም ምስመርመርኩም ውፅኢትኩም ብምልጣፍ ካልኦት’ውን እዚ ፈተና ክወስዱ ኣተባብዑ።

ብዛዕባ ትግራይመስሕባታን ኣብ ዩቱዩብ ቻናልና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድም።

Results

#1. ካብዞም ዝስዕቡ ብትኽክል ዘይተዛመደ ኣየናይ ዩ?

#2. ኣልባሶ ዝበሃል ዓይነት ኣሰራርሓ ፀጉሪ ኣየናይ ዩ?

#3. ስካርባይ ኮዮ ክዳነይ ባኖ፣ ዓድኻ ዶ ትምኖ (ፀሃይቱ ባራኺ)። 'ኮዮ'ን 'ባኖ'ን እንታይ ዮም?

#4. ስሙ ብትኽክል ዘይተፃሕፈ ኣየናይ ዩ?

#5. ካብዞም ዝስዕቡ ብትኽክል ዘይተዛመደ መጋየፂ ኣየናይ ዩ?

#6. ንኽይ እንዶ ኣብላና ብኩሮኹሮኽን፣ ልቓሕ ክንመልስ ኢና ኣብ መንጎ እግርኽን (ታምራት)። ኩሮኹሮ ኣበየናይ ክፋል ሰውነትና ይርከብ?

#7. 'ኣናኢላ' እንታይ ዩ?

#8. ካብዞም ዝስዕቡ ቃላት ብትኽክል ዘይተገለፀ ኣየናይ ዩ?

#9. ኣብ ስራሕቲ ሕርሻ ቅደም ሰዓቡ ዝሓለወ ኣየናይ ዩ?

#10. ብዛዕባ ባህሊ ኢሮብ ትኽክል ዘይኮነ ኣየናይ ዩ?

Finish
 1. ደጀን says:

  ባህላዊ ምግቢታትናን ፀወታናን ፣ እንባታት ሩባታትን ቁሸታትን ዓዲና ፣ ዓይነታት ፍራፍረታትን ኣእኻልን ፣ ንክንፈልጥ እትገብሩዎ ንዘለኹም ፃዕሪ ዘለኒ ናእዳ ወሰን ኣይብሉን። ቀፅሉሉ!

 2. Baraki says:

  ፅቡቕ ኩለመናና መፍለጢ ተበግሶ እዩ። ግን 7/10 ረኺበ እናሃለኹስ 5/10 ረኺብካ ኢሉ ንእሽተይ ኣኽፊኡኒ 🙂

 3. Dawit Bielsa says:

  ልቓሕ ክንምልስ ኢና ኣብ ሞንጎ እግርኽን???
  ብጣዕሚ ፅቡቕ ቐፅለሉ??

 4. ዑቁባይ/ወዲ ትኩእ ፃዕዳ says:

  ቀፅልሉ ክብረት?ይሃበልና

 5. ሚላው says:

  ብጣዕሚ ጽቡቕ ስራሕ ኢኹም ትሰርሑ ዘለኹም ቐጽልሉ

 6. ገብረ says:

  የቀንየልና ዓንዶም ሓውና ቀፅለሉ ብዙሕ ክንፈልጥ ይሕግዘና ኣሎ።

 7. Sefonyas Weldu says:

  B gmitle 3 bcha ??‍♂️? , yetemharnayoy eziwa. ?
  ?? ?? ??

 8. ፅንዓት says:

  ክብርታትን ፀጋታትን ትግራይ ንክንፈልጥ እትገብር ዘለኻ ሓውና ክብረት ይሃበልና::ዕድመን ጥዕናን እምነየልኻ:: ርኢቶ ንምውሃብ አብ “ባህልን ኣነባብራ”ዘሎ ፈተና ቑፅሪ 4(መሳርሒ ሕርሻ ዝምልከት) እቲ ዝተጠቐሱ መማረፅታት ሙሉእ ብሙሉእ አይንበብን::ዝተቖረፁ ፊደላት አለዎ:: ብዝተረፈ የቐንየልና::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>