ሚያዝያ 12፣ 2011 ካብ ስዓት 8፡30 ጀሚሩ ኣብ ሆቴል ዘማርያስ፣ መቐለ

እዚ ብዓይነቱ ፍሉይን ናይ መጀመርታን ዝኾነ ካርታ መስሕባት ቱሪዝምን ሃፍትታትን ትግራይ ብርክት ዝበሉ ሰበስልጣናት፣ ሚድያታት፣ ሰብ ሃፍቲ፣ ሰብ ሞያ ቱሪዝም፣ ክኢላታት ምልላይን  ካልኦትን ክልልና ኣብ ዝተረኸብሉ

ሚያዝያ 12፣ 2011 ካብ ስዓት 8፡30 ጀሚሩ ኣብ ሆቴል ዘማርያስ፣ መቐለ

ብድሙቕ ስነ ስርዓት ክምረቕ እዩ፡፡

ንሰን/ንሶም እውን ኣካል እዚ ስነ ስርዓት ክኾኑ ብኽብሪ ተዓዲመን/ተዓዲሞም ኣለው፡፡

ብዙሕ ፃዕሪ፣ ፍልጠትን ጉልበትን ዝፈሰሰሉ እዚ ካርታ ብዝለዓለ ፅሬት፣ ብሙሉእ ቀለም ብስእሊ ዝተደገፈን ብንፁር ዝተገለፀን ብክልተ ቋንቋ (በቲ ሓደ ገፅ ብትግርኛ በቲ ካልኣይ ገፅ ብእንግሊዝኛ) ዝተዳለወ እዩ፡፡ ብዛዕባ እዚ ካርታ ዝበለፀ ንምንባብ ካብዞም ዝስዕቡ ዝመረፅዎ ቋንቋ ይጠውቑ፡፡

 

 

ንዝበለፀ ሓበሬታ

ይደውሉ: +251 924 304010 / +251 944 234545

ኢመይል: andexgg@gmail.com / tour@hadgi.com / hadgitour@gmail.com.

ይፅሓፉልና፣ ቅልጡፍ መልሲ ክንህቦም ኢና